S-PROFIL

Den smala, vågräta S-profilen är en klassiker bland garageportarna. Hörmanns S-profil är av toppkvalitet Ett synligt bevis på detta är den absolut symmetriska profileringen. Till skillnad från konkurrenternas portar är profilavståndet alltid detsamma i Hörmanns portar.

YTOR

Woodgrain
På denna robusta yta i trästruktur med naturligt sågmönster blir smårepor osynliga.