OBJEKTSPORTAR

En garageport, kan det vara något att snacka om?

Både för säkerheten och för bostadsområdets totala miljö. Så när en diskussion inleds blir det oftast ett snabbt beslut att byta portar. Därefter finns flera ställningstaganden som måste göras.

Sök den mest optimala lösningen

I ett tidigt skede bör du ta kontakt med en lokal entreprenör, som på plats kan beskriva möjligheterna att få den mest optimala lösningen. Då kan du också se färgprover och diskutera på plats hur bytet praktiskt kan fungera. Se därför till att få klart för dig vilken infartsbredd radgaragen får efter portbytet, vilka färger som finns att välja på, alternativkostnaden för isolerade portar och hur lång tid ni får vara utan garagen under portbytet.

Ring oss – dina mått är viktigare än våra

Ring Ett2Tre garageportar! Vi kommer ut till era garage, tar alla behövliga mått och lämnar en offert på de antal portar som ni vill ha utbytt. Vi lämnar givetvis pris på portar utan montage eller bara montage utan portar om ni vill ha det. Snabbt och lätt mäts dina portöppningar eller anpassas måtten efter nybyggnation. Vi erbjuder dig hundraprocentig måttanpassning. Det gör att infartsbredden aldrig minskar vid ett byte.

Du väljer en godkänd port

Porten uppfyller de krav som ställs enligt europastandarden EN-13241-1. Det innebär att vi erbjuder dig vipportar som är testade av Statens provnings- och Forskningsinstitut (SP): vattentäthet Klass 3, motståndskraft mot vindlast Klass 2, termiskt motstånd U-värde 1,8, luftgenomtränglighet Klass 2, godkänd för 6 olika typer av fjärrstyrd portöppnare.

Montering så enkel den kan bli

Vi måttanpassar och gör montaget/utbytet 100% anpassat för er förening.

Komplettera med motoröppning

Fråga oss om vad som blir bäst för just er.

Frånkopplingsautomatik

Den tillförlitliga säkerhetsautomatiken får porten att stanna vid plötsliga hinder. För ännu bättre skydd och högre säkerhet rekommenderar vi att man monterar en beröringsfri fotocell. Det är redan standard i maskineriet Hörmann Supra Matic P.

Mjukstart och mjukstopp

Porten öppnas och stängs tyst med en jämn rörelse. Start- och stoppförloppen kan ställas in individuellt för din garageport. På så vis blir slitaget på garageporten lägre och du får glädje av den längre.