MILJÖ

Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Vå leverantör Hörmann arbetar sedan många år tillbaka medvetet med det ansvar de bär för framtida generationer. Detta ansvar täcker inte bara resurser och miljö, utan även medarbetarna och Hörmanns produkter.

Hållbart producerade byggelement

Hela Hörmanns organisation kontrolleras och vidareutvecklas i andan ”ständiga förbättringar”, vilket inkluderar Hörmanns produkter och tillverkningsprocesser samt kvalitet, energieffektivitet, miljö- och hälsoskydd och arbetssäkerhet.

Hörmann arbetar aktivt med kvalitets-, miljö-, energi- och arbetssäkerhetshanteringen enligt DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 och BS OHSAS 18001.

Sänker CO-utsläppen

Hörmann har lyckats sänka sitt CO2-utsläpp med omkring 16 000 ton/år. I framtiden kommer Hörmann, i den mån det är möjligt, att satsa på lokala vindkraftverk, för att ytterligare minska sina CO2-utsläpp.

Märkbart miljöskydd 365 dagar om året med innovativ teknik

Hörmann har installerat innovativa blockvärmekraftverk i många av sina fabriker. Man investerar i en ren framtid med ett intelligent energihanteringssystem, som sänker CO2-utsläppet avsevärt och ökar miljömedvetenheten.

Många små åtgärder för ett större mål

Hörmann integrerar miljöskyddet i detaljerna, när vi dagligen justerar inställningarna för spara ännu mer energi och hantera resurser ännu mer medvetet. Dessa små, men kontinuerliga, åtgärder visar sig i form av användning av returpapper, CO2-neutrala postförsändelser och återvinning av transportförpackningar.

Hållbara produkter för hållbara projekt

Hörmann tar hänsyn till milön och resurser i alla led från anskaffningen av råmaterial via produktionen till transportlogistiken. Redan idag sker Hörmanns produktion på ett miljövänligt sätt. Innovativa projekt integrerar hållbar produktion och certifierade byggelement, som flerfunktionsdörrar. Kända exempel på denna innovativa och hållbara inriktning är Unileverhaus och Spiegel-huset i Hafencity i Hamburg .

Dessutom använder man Hörmanns produkter i projekt som avser miljöskydd, bland annat används Hörmanns ståldörrar i vindkrafthjul.