GARAGEPORTAR

Från en och samma leverantör med en kompromisslös kvalitet

Helt i linje med företagsgrundarens filosofi är Hörmann ett äkta kvalitetslöfte idag. Företaget har blivit marknadsledande och nummer ett i Europa, med 75 års erfarenhet i branschen och omkring 13 miljoner sålda portar. Det är viktiga faktorer när man väljer en takskjutport från Hörmann. Från en och samma leverantör med en kompromisslös kvalitet.

Beprövad portkvalitet med säker och bekväm manövrering

Efter mer än 50 år av porttillverkning har Hörmann den kunskap som krävs för att optimera sina produkter in i minsta detalj. Vår egen forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar mycket målmedvetet med detta och med motivationen att fortsätta vidareutvecklingen av design, funktion, hållbarhet och säkerhet. Du har allt att vinna på våra kunskaper och de innovationer som bara Hörmann kan erbjuda.

Made in Germany

Alla port- och maskinerikomponenter utvecklar och tillverkar Hörmann själva. Våra högt kvalificerade medarbetare arbetar intensivt med att ta fram nya produkter, ständigt vidareutveckla dem samt att förbättra detaljerna. På detta sätt erhåller vi patent och ensamrätter på marknaden. Långtidstester under verkliga förhållanden ger väl beprövade serieprodukter av Hörmann-kvalitet.

Certifierad märkeskvalitet

Hörmanns portar och drivmaskinerier är anpassade till varandra till hundra procent, och för din säkerhet har de kontrollerats och certifierats av oberoende, erkända institut. De tillverkas enligt kvalitetssäkringssystemet DIN ISO 9001 och uppfyller alla krav i Europastandard 13241-1.

Miljömedvetet handlande

Hörmann använder inte bara miljövänliga metoder vid fyllning av 100 % CFC-fritt PU-hårdskum, utan även när portarna målas. Med ett ultramodernt regenerativt frånlufts-/rengöringssystem minskas energiförbrukningen mångfaldigt.

Långtidsgaranti

Tack vare utmärkta tekniska lösningar och en kompromisslös kvalitetssäkring får man 10 års garanti på Hörmanns alla takskjutportar och 5 års garanti på alla drivmaskinerier.

NYHET! LPU 67 THERMO

Den energibesparande porten övertygar tack vare termiskt isolerade 67 mm tjocka lameller med en mycket hög värmeisolering.

Om ditt garage ansluter direkt till huset eller om du använder utrymmet som verkstad eller hobbyrum, är LPU 67 Thermo det bästa valet för dig. Tack var god värmeisolering och premium-utförandet med harmonisk vy inifrån uppfyller den alla önskemål på ett allrum där man mår bra.

Önskar du dig en harmonisk portvy i garaget? Premium-utförandet av LPU 67 Thermo uppfyller just detta. Den kompletta karmen***, gång- och förbindningsskenorna såsom alla beslag levereras med samma vy med portblads-insida i gråvitt RAL 9002. Porten anpassar sig harmoniskt till innerrummet och tillför värde till ditt garage. Dessutom rullar din port extra stilla och stadigt tack vare tandem-hjulen.

*** Utsidan på karmen i gråvit RAL 9002, därför rekommenderas en karmbeklädnad på portar i trafikvit RAL 9016.

Standard-utförande med mycket hög värmeisolering

Lamellens U-värde: 0,33 W/ (m²·K)
Portens U-värde*: 1,0 W/ (m²·K)
Upp till 30 % bättre värmeisolering jämfört med en LPU 42

Termiskt separerade 67 mm tjocka lameller
Fingerklämskydd på utsidan och insidan
3-faldig plåtförstärkning i skruvområdena
Dubbel läpptätning i lamellövergångarna
Dubbel golvtätning

Ytterligare utrustningsmöjligheter:
Alla fönstertyper i byggdjup 42 mm
Termiskt separerade aluminium-fönsterram
Alla fönster med 3-faldig ruta
ThermoFrame för en upp till 10 % bättre värmeisolering (portens U-värde*: 0,9 W/ (m²·K)) som tillval.

Energieffektiv modernisering

Önskar du dig en högre värmeisolering i din inbyggda LPU 42 port (från BR 40), så kan de 42 mm tjocka lamellerna bytas mot termiskt separerade 67 mm tjocka lameller. Karmarna måste inte förnyas.

* Portstorlek 5000 × 2125 mm